مرور برچسب

کنفرانس امنیتی مونیخ

هشدار کنعانی به دشمنان: در مقابل استقامت، قدرت و عظمت ملت ایران به زانو در می آئید

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به کسانی که ۴۴ سال حضور بی‌نظیر اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان در حمایت از کشور، انقلاب و رهبری خود را نادیده می‌گیرند و به سراغ چند دلقک بی‌هویت می‌روند، گفت: بزودی در مقابل استقامت، قدرت و عظمت ملت ایران