مرور برچسب

کنایه رئیسی، گلابی برجام

کنایه رئیس جمهور به «گلابی برجام» در نشست خبری

رئیس جمهور در نشست خبری: در اصل قرارداد برجام باید نکاتی رعایت می شد تا مسائل کنونی پیش نیاید. آمریکا و اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند. ایران تنها کشوری است که به تعهدات خود عمل کرده. آژانس ۱۵ بار اعلام کرد که ایران انحرافی