مرور برچسب

کلیسا، لوتری، همجنسبازی، آمریکا

در کلیسا چه خبر است؟ کلیسای لوتری آمریکا مجوز همجنسبازی با کودکان را صادر کرد!!

⚠️ کلیسای لوتری آمریکا مجوز درگ کوئین‌ها (مردان هرزه زن‌نما؛ یکی از شاخه‌های همجنسبازی) رو برای ترویج و توضیح خودشون برای بچه‌ها در کلیسا را صادر کرد ببینید با نام خدا، برای ابلیس چه فلسفه‌ای به خورد ذهن‌های این کودکان معصوم میدهند