مرور برچسب

کشف، بسته انفجاری، هشتگرد کرج

کشف بسته انفجاری در هشتگرد کرج

سپاه استان البرز از کشف یک بسته انفجاری در هشتگرد کرج خبر داد. این بسته انفجاری در یک مرکز دپوی نخاله که در مجاورت پست فشار قوی برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار دارد، کشف شد. در این زمینه ۴ تبعه خارجی دستگیر شده‌اند