مرور برچسب

کریمیان مدیر کل آموزش

معافیت دو ماهه دانش‌‌آموزان پسر در سربازی با موفقیت در درس آمادگی دفاعی

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد معافیت دوماهه خدمت سربازی دانش آموزانی که درس آمادگی دفاعی را با موفقیت گذرانده اند، پیگیری شود. #معافیت#دو_ماه#سربازی#گذراندن#درس_دفاعی علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران