مرور برچسب

کتابهای آسمانی

ظهور قائم با همراه داشتن میـراث انبیاء

آنچه خـوبـان همه دارنـد تو تنها دارى حكـومت مهدى(ع) تجلـى قدرت لايتناهـى خداوند است و ايـن اراده و خواست خداست كه به ايـن بنده صالحـش چنان قدرتى بدهد كه تاكنون به هيچ يك از بنـدگـانـش نداده است. #میراث#پیامبران#همراه#منجی#موعود