مرور برچسب

کاهش فساد

راه اندازی سامانه متمرکز ثبت و پیگیری تخلفات اداری

همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای درباره مبارزه با فساد، از سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری در سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد. #رونمایی#سامانه#ثبت_تخلفات#تامین#اجتماعی به گزارش خبرگزاری افسران، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت