مرور برچسب

کامل شدن عقل و خرد

ظهور، شرایط، و ویژگی های حضرت مهدی (عج) / بزرگترین انقلاب بشریت

یکی از مسائل و اموری که فِرَق اسلامی و ادیان الهی به آن اجماع دارند؛ظهور منجی و موعودی است که عالم را پر از عدل و داد، مساوات،برابری،برادری و عدالت می کند.فقر را از بین می برد؛کفر را نابود و اسلام را گسترش می دهد. در میان مباحث