مرور برچسب

کاربران ایرانی

مسدود شدن نمایش نقشه گوگل برای کاربران ایرانی در وب‌سایت‌ها

در حالی که گوگل پیش از این ادعا کرده بود که در کنار مردم ایران است، در عمل در حال قطع دسترسی ایرانیان به فناوری‌ است و چندی است که نمایش نقشه را در سایت‌ها برای کاربران ایرانی قطع کرده است. #مسدودی#نمایش#نقشه#گوگل#کاربران#ایران به