مرور برچسب

ژن درمانی

ایجاد شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان بانوان /غربالگری رایگان

درمان سرطان بانوان محققان و پزشکان ایرانی پس از گذشت ۲۶ سال از اقدام جهاد دانشگاهی در راه‌اندازی مرکزی تخصصی برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و درمانی حوزه سرطان پستان، گام‌های موثری برای درمان و بازتوانی بیماران برداشته‌اند.