مرور برچسب

چهارشنبه سوری، ماهیت، معنوی، پهلوی

تاریخچه چهارشنبه سوری در ایران/تغییر ماهیت معنوی آیین‌ها به دست پهلوی

از مراسم چهارشنبه سوری واقعی و اصیل چه می دانید؟مراسم مقدسی که در زمان ایران باستان انجام می شد و موضوع آن خدایان و فرشتگان و معنویت بود اما در زمان پهلوی به کلی ماهیت آن دگرگون شد و به مراسمی سخیف که نه اسلامی است و نه ایرانی، تبدیل گشت.