مرور برچسب

چمران

ارائه توضیحات در خصوص عدم تشکیل جلسه امروز شورای تهران

دلیل تشکیل نشدن جلسه امروز شورا اعلام شد. #جلسه_شورای#تهران#غیبت_اعضا  مهدی چمران با بیان اینکه شب گذشته اصل ردیف‌های بودجه بررسی شد و فرصت اینکه اعضای شورا امروز ردیف‌ها را در شورا بررسی کنند نداشتند، گفت:‌ بر همین اساس امروز بعد