مرور برچسب

پیشرفت علم و صنعت

عصر حکومت مهدوی بهار شکوفایی علم و صنعت

بر خلاف گمان باطل افرادی که تشکیل حکومت مهدوی را مایه عقب گرد بشر به شیوه های زندگی اولیه معرفی می کنند، عصر حکومت جهانی امام زمان، دوران شکوفایی بشر در ابعاد مختلف از قبیل صنعت، تکنولوژی و توسعه همه جانبه است؛به گونه‌ای در پیشرفت های