مرور برچسب

پیشرفت‌های صنعتی و فنی

رهبر انقلاب گفت: جمهوری اسلامی و دین در کنار مردم‌سالاری و آزادی / قوی‌بودن بنیه‌ مردمی جمهوری…

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: برای مواجهه‌ با شبهه بایستی کاملاً آماده شد. من می‌خواهم این را عرض بکنم حتی این شبهه‌ها مثل این تحریم‌هاست، این تحریم‌ها اگر نبود مطمئن باشید ما این پیشرفت‌های صنعتی و فنی را نمی‌داشتیم.