مرور برچسب

پیشبرد آموزش

سرپرست سازمان نوسازی: نوسازی مدارس با استفاده از ظرفیت مولدسازی

سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: از ظرفیت مولدسازی به‌منظور پیشبرد اهداف آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بهره‌گیری شود. #خان_محمدی#نوسازی#مدارس#با_ظرفیت#مولدسازی به گزارش خبرگزاری افسران از سمنان،