مرور برچسب

پیر هادی

ساخت مجتمع ۱۲۰۰ تنی بازیافت نخاله ساختمانی/ پردازش روزانه پسماند در تهران

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از ظرفیت ۶۱۰ تنی دومین کارخانه پردازش پسماند در شرق تهران خبر داد. #پیر_هادی#پردازش#پسماند#ساخت#مجتمع#باز_یافت#نخاله به گزارش افسران،  مهدی پیرهادی در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای ششم با اشاره به