مرور برچسب

پیروز آخرین بازمانده

در ابهام ماندن علت مرگ پیروز و عدم اعلام نتیجه کالبد گشایی

در حالیکه بیش از چهار ماه از مرگ«پیروز»، توله یوز ایرانی می‌گذرد، هنوز نتایج کالبد گشایی به رغم وعده‎‌های فراوان اعلام نشده است و علت بیماری و مرگ این حیوان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. #نامعلومی#علت#مرگ#پیروز#توله#یوز#ایرانی به