مرور برچسب

پیامبر اکرم

از عبودیت تا مجذوب افق احدیت / مقام عبودیت پیامبر خدا

انسان کامل وقتی از رهگذر بندگی حق به مقام عبودیت‌ مطلقه رسید، از عوالم ملک و ملکوت و جبروت عبور کرده و مجذوب افق احدیت می شود و این مقامی است که نصیب پیامبر خاتم صلوات الله علیه شده است. گفته اند، در عالم هیچ بالاتر و رفیع تر از عبودیت