مرور برچسب

پوشش دهی فلرات

پوشش‌های پیشرفته برای افزایش مقاومت به خوردگی

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از ساخت پوشش‌های مخصوص تجهیزات و قطعات فلزی جهت جلوگیری از خوردگی با وزن کمتر و کارایی بالاتر خبر داد. #پوشش_دهی_فلزات #دانش_بنیان #پوشش_های_تبدیلی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پوشش‌دهی