مرور برچسب

پوشش درمانی

 طرح «برکت مهدوی» ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه اجرا شد

طرح برکت مهدوی مدیرعامل بنیاد برکت گفت: این بنیاد با اجرای طرح «برکت مهدوی» اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت پوشش بیمه‌ قرار داده است. #طرح_برکت#بیمه#اقشار آسیب_پذیر مدیرعامل بنیاد برکت از اجرای طرح «برکت مهدوی» خبر داد و گفت: ۳