مرور برچسب

پوتین، استقلال، کشور

پوتین: هر کاری برای استقلال کشور انجام می‌دهم

رئیس جمهور روسیه:ما اقدامات سختی را برای بازگرداندن ثبات در روستوف انجام داده‌ایم و وضعیت هنوز در آنجا دشوار است. در اجرای عملیات ویژه نظامی باید از هرگونه اختلاف نظر اجتناب شود. من به عنوان رئیس جمهور روسیه، هر کاری که لازم باشد