مرور برچسب

پهنه نشست تهران

۱۰ سال زمان برای مهار “فرونشست” در بهترین حالت / تهران بزرگترین پهنه فرونشست

"فرونشست" مثل چربی خون یا پیشرفت سلول‌های سرطانی در بدن است که وقتی به سطحی از گستردگی رسید، دیگر نمی‌توان اقدامی در جهت کنترل آن انجام داد. برای مهار آن در بهترین حالت بین ۵ تا ۱۰ سال زمان است.