مرور برچسب

پهلوی

رشد صادرات کالای تولیدی در طول حکمرانی جمهوری اسلامی

حکومت پهلوی مخارج خود و کشور را از راه فروش نفت خام تامین می‌کرد. از این رو به شدت به قیمت نفت و افت و خیز بازارهای جهانی وابسته بود. جمهوری اسلامی با رویکرد مبارزه با وابستگی به نفت، توانست روز به روز این وابستگی را کاهش دهد، به نحوی

خیانت بزرگ رضاخان و تاراج نفت ایران

خسرو معتضد: پیمان سعدآباد یکی از اشتباهات بزرگ دوره رضا شاه بود، قضیه از آنجا شروع شد که رضاخان قرارداد دارسی را آتش زد و همین مسئله سبب شد قرارداد مربوطه از سوی انگلیس، برای 60 سال دیگر تمدید و نفت ایران تاراج شود.