مرور برچسب

پهلوی، خدمات، رتبه جهانی،

۸ مورد از خدمات و رتبه جهانی پهلوی

انتشار حقایقی برای اولین بار۸مورد از خدمات و رتبه‌های جهانی پهلوی: سومین پایتخت پاکیزه جهاندومین خط برتر هواپیمایی جهانآزادترین کشور جهانبزرگ‌ترین تولید کننده فولاد در جهانتنها کشور بدون فقیر در جهانتورم تک رقمیسفر به ۹۰کشور دنیا بدون