مرور برچسب

پهلوی، اقتصاد، پسرفت، قاجار

روایت “علینقی عالیخانی” وزیر اقتصاد رژیم پهلوی درباره پسرفت ایران به سوی دوره قاجار

اعتراف تکان‌دهنده وزیر اقتصاد رژیم پهلوی درباره پسرفت ایران به سوی دوره قاجار!! «علینقی عالیخانی» وزیر اقتصاد رژیم پهلوی: علت انقلاب این بود که ایران دارای جامعه‌ای پیشرفته از لحاظ اجتماعی بود اما با یک سیستم سیاسی، روز به روز