مرور برچسب

پنهان کاری

آسیب های تنبیه کودکان

 یکی از روش های تربیتی که روش خیلی مفیدی هم نیست، روش تنبیه است. این روش آخرین راه حل هست.( و در حد امکان نباید بیشتر از آن استفاده شود) #آسیب#تنبیه#کودکان تنبیه جسمی اثرات بسیار بدی بر کودک دارد، که متاسفانه برخی از والدین به آن

مشاور/ درمان شک را در روابط زناشویی 

 نقش مشاوره در خانواده شک مانند یک خوره رابطه را ویران می‌کند و مانند موریانه کم کم و از ریشه زندگی را از نابود می‌کند. #مشاوره_خانواده#شک_دکتر_مجد  شک مانند یک خوره رابطه را ویران می‌کند و مانند موریانه کم کم و از ریشه زندگی را