مرور برچسب

پنتاگون، تسلیحات، زلنسکی، اوکراین

افشاگری درباره نقش پنتاگون در تهیه تسلیحات و جنگ اوکراین

🔴 سخنان جنجالی کارشناس ارشد/سابق اطلاعات وزارت دفاع و سیا آمریکا در شبکه فاکس نیوز افشاگری از وضعیت وخیم پنتاگون در تهیه تسلیحات نظامی برای زلنسکی و ناتوانی درصورت پیوستن چین به روسیه پیشنهاد بخشیدن ۲۰ درصد از خاک اوکراین به روسیه