مرور برچسب

پلمپ

پلمپ یک فروشگاه رفاه به دلیل برخورد نامناسب حراست با آمر به معروف

🔹مهدی بخشی، دادستان کرمان: یکی از مراجعان به فروشگاه رفاه در شهر کرمان در راستای تکلیف شرعی و قانونی خود با مشاهده منکر مبادرت به امر به معروف لسانی کرده است که متاسفانه حراست و پرسنل فروشگاه به‌جای حمایت از آمر به معروف وی را از

سردرگمی براندازان

تا دیروز دنبال اعتصاب سراسری بودنالان میخوان به کسب و کار مردم رونق ببخشن =)) نه تنها جمهوری اسلامی اسکلتون کرده، بلکه تنها مسیر انقلاب‌تون که ‎#اعتصاب_سراسری و ایجاد بحران اقتصادی بود هم توسط خودتون نقض شد!Amin Mosavi 2