مرور برچسب

پزشک خانواده

وزارت بهداشت ۳ اولویت اصلی سازمان را اعلام کرد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: سه موضوع پزشک خانواده، پیشگیری و درمان سرطان و درمان ناباروی جزو اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. #پناهی#معاونت#بهداشت#فناوری#اولویت#وزارت#بهداشت یونس پناهی، معاون