مرور برچسب

پزشکان معتمد

 جزئیات اجرای طرح حمایت از کارگران حادثه دیده / امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در تلاشیم تا اگر فرد حادثه دیده به مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرد صدور مجوز استراحت پزشکی ملاک برای ما باشد و نیازمند رفت و آمد بیماران نزد پزشکان متعمد نباشیم.