مرور برچسب

پرچم همراه

خصوصیات ظاهری حضرت ولی عصر (عج)

پیامبر گرامی فرمود: مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و کنیه او کنیه من است، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشکل واندام به من است، او داراى یک غیبت وسرگردانی است که در آن فاصله، ملتها گمراه میشوند، سپس روى مى آورد (