مرور برچسب

پروژه زنده گیری

کلید خوردن طرح قلاده‌گذاری ماهواره ای یوزها

در شرایط شکننده یوزها و درحالیکه این گونه تا انقراض فاصله کمی دارد، مطرح کردن دوباره ماجرای قلاده‌گذاری چه کمکی می‌تواند به کمتر کردن مشکلات این گربه‌سان کند؟ این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مشکلات یوزها بسیار فراتر از قلاده است.