مرور برچسب

پروه های خاص خونی

ذخایر خون در استان تهران رو به کاهش است/ درخواست اهدای خون از مردم

مدیر عامل انتقال خون استان تهران از کاهش ذخائر خونی در استان تهران به یک هفته خبر داد و گفت: مردم برای اهدای خون مراجعه کنند. #منتظر#شبر#مدیر#سازمان_انتقال#خون#هشدار#کاهش#ذخایر#خونی سید منتظر شبر، مدیرعامل انتقال خون استان تهران در