مرور برچسب

پرهیز از نگاه مسموم

جوانی که باید ازدواج کند / حکمت بقای بشر

حكمت خداوند متعال از ایجاد غریزه جنسی استمرار و بقای نوع بشر است و لذا سالم‏ترین و مطلوب‏ترین نوع مواجهه با آن و بهترین راه حل مقابله با آن، ازدواج و نكاح مشروع است. #حکمت#ازدواج#بقای#بشر انسان با ازدواج بموقع و در وقت نیاز، بی