مرور برچسب

پرهیز از مسیر لهوی

سه رکن اصلی سبک زندگی اسلامی و گفتمان اسلامی

بحث اصلی درباره سبک زندگی به چارچوب‌های کلان رجوع می‌کند، آنچه در طراحی الگوی اسلامی از سبک زندگی مؤثر است، فهم چارچوب‌ها یا اجزای اصلی گفتمان اسلام درباره آن است. #ارکان#اصلی#سبک#زندگی#اسلامی  به‌نظر می‌رسد بحث اصلی درباره سبک زندگی