مرور برچسب

پرهیز از آزار

وظایف مردان نسبت به همسر در سبک زندگی اسلامی

همان‌طور که می‌دانید خانواده از مسئولیت‌های مشترک تشکیل شده و هسران نسبت به یکدیگر وظایفی دارند که در اینجا به وظایف اساسی شوهر نسبت به همسر خود از نظر قرآن کریم و روایات پرداخته می‌شود. #وظایف#مردان#نسبت#به_همسر در نفقه شرط نیست که