مرور برچسب

پرهام صادقی پور

انتخاب برترین ها در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

برترین های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی مشخص شدند. #برترینها#جشنواره#علمی#فرهنگستان#علوم_پزشکی برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ با حضور سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از اعضای فرهنگستان