مرور برچسب

پرداخت قسط معوقه

خرید بیمه خدمت سربازی / پاسخگویی تامین اجتماعی به ۱۴ سؤال مهم

پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و همچنین حضور داوطلبانه در جبهه و افزودن آن به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر امکان‌پذیر است و بیمه شدگان می‌توانند حق بیمه مذکور را یکجا یا در قالب اقساط ماهانه بپردازند.