مرور برچسب

پذیرش افراد خطاکار

آمار تعداد عفوشدگان و نزدیک شدن آمار به۹۰ هزار نفر

براساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته به گفته معاون قضایی تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفته‌اند. #اعلام#آمار#عفو_شدگان#معیاری#فرمان#رهبری به گزارش خبرگزاری افسران به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ۱۶ بهمن ماه بود که به