مرور برچسب

پذیرای شهروندان

در روز طبیعت تا ساعت ۲۳ بوستان‌های پایتخت پذیرای شهروندان هستند

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از آماده شدن بیش از دو هزار بوستان پایتخت برای حضور شهروندان در روز طبیعت خبر داد. #بوستان#پایتخت#میزبان#شهروندان#ساعت_23#سیزده_بدر به گزارش خبرگزاری افسران، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای