مرور برچسب

پدوفیلی

چالش بی‌پایان پدوفیلی در غرب/ جنایت ضد انسانی در حق کودکان بی‌دفاع

همزمان با شروع حمایت های دانشگاه های امریکا و کانادا از پدوفیلی و صحبت های پاپ فرانسیس کم کم پدوفیلی ها جرات پیدا کردن و از نیازها و علاقه های جنسی‌شون میگن .در غرب روزی خواهد رسید که پدر مادرها نمیتونن بخاطر تجاوز به بچشون اعتراض کنن