مرور برچسب

پخش تصویر واگن بانوان

پخش تصاویر واگن بانوان در مترو / قطع مانیتورها تا رفع مشکل

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص پخش تصاویر واگن بانوان به صورت زنده در سایر واگن ها گفت: مشکل فنی بود و سریعا تلویزیون ها خاموش شد. #درستی#مدیر#شرکت#مترو#تصویر#واگن#بانوان#تهران مسعود درستی در خصوص پخش تصاویر واگن