مرور برچسب

پایدارسازی مشاغل

راه اندازی ۱۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران گفت: سال گذشته بیش از 16 هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف کمیته امداد استان تهران راه‌اندازی شد. طرح#اشتغال زایی#مددجویان#کمیته_امداد به گزارش خبرگزاری افسران، مهدی سلامی با ارائه گزارشی