مرور برچسب

پاسداشت حقوق پرستاری

اعلامیه شکایت سازمان نظام پرستاری از وزارت بهداشت

سازمان نظام پرستاری کشور مراتب شکایت خود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر دخالت این وزارتخانه در ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری را اعلام کرد. ##اعلام#شکایت#نظام#پرستاری#از_وزارت#بهداشت به گزارش خبرگزاری افسران، سازمان