مرور برچسب

پاسخ به شبهات

لزوم طرح مباحث مهدوی / جهان در انتظار مصلح آخرالزمان

یکی از مباحثی که همواره بین مردم اهمیت و جذابیت خاصی داشته، مسأله پایان جهان و آینده آن است، و از مسائلی که همواره ذهن نظریه پردازان و اندیشوران را به خود مشغول کرده، همین مسأله است. برتراندراسل فیلسوف مشهور انگلیسی می گوید: جهان در انتظار

ایجاب واکاوی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی/ عرصه سیاست و تاریخ

انقلاب اسلامی ایران که چهل سال از عمر خود را پشت سر گذاشته است و قدرتمندانه وارد گام دوم شده است، دستاوردهای قابل ملاحظه ای را رقم زده است که واکاوی و تبیین این دستاوردها می تواند نقش قابل ملاحظه ای در مفید و ثمر بخش نشان دادن این انقلاب