مرور برچسب

پارکینسون

شناخت مشکلات روانی در آسیبهای اجتماعی-روانی سالمندان و راه های مقابله با آن

طی آمار های انجام شده در هر سال به طور متوسط از هر چهار نفر ،یک نفر به مشکلات روحی و روانی گرفتار است .می دانیم که سلامت روانی جامعه به سلامت روحی تک‌تک افراد مرتبط است .جامعه ما برای حمایت از سالمندان عزیز و رفع مشکلات روانی در سالمندان