مرور برچسب

پارکینسون و علائم

نشانه‌های پارکیسنون چیست / افزایش سن و ناتوانی حرکتی

متخصص مغز و اعصاب گفت: پارکینسون بعد از آلزایمر شایع ترین بیماری تخریبی سلولهای مغز است که با توجه به کنترل موارد عفونی در دنیا و همچنین افزایش امید به زندگی (افزایش سن) تعداد این گونه بیماری‌ها رو به افزایش است.