مرور برچسب

پارک‌های لجستیک

هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد

هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه روابط اقتصادی با هند و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای حوزه آ.سه.آن و شرق آسیا برگزار شد. #اقتصادی #روابط_اقتصادی #شرق_آسیا هجدهمین جلسه ستاد