مرور برچسب

پاداش پایان خدمت

پرداخت مطالبات بازنشستگان هلال احمر /تامین اعتبار لازم

رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر از مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین اعتبار لازم جهت پرداخت مطالبات بازنشستگان هلال‌احمر خبر داد. #پرداخت#مطالبات#بازنشستگان#هلال_احمر راضیه عالیشوندی،رئیس حوزه ریاست جمعیت هلال احمر