مرور برچسب

وزارت علوم و فناوری

اطلاعیه وزارت علوم /عدم خدمات دهی دانشگاه‌ها دیگر به دانشجویان بی‌حجاب

کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. به گزارش خبرگزاری افسران،